جاقاشقی(کنار گازی) پلوتون طرح آدمک

جاقاشقی(کنار گازی) پلوتون طرح آدمک


مشخصات:

بغل گازی

بسته بندی:دارای جعبه کادویی مطابق نمونه.

همراه با کاسه سرامیکی سفید